Zdravé Benátky

přirozené zdraví a radost ze života

Aktuálně 

Přednáška pediatričky a homeopatky MUDr. Karen Pumrové na téma Co můžu udělat sám pro své zdraví?proběhla v  dubnu. 

V květnu jsme navštívili Levandulové údolí Heleny Neumannové (viz článek) a na podzim ji snad u nás uvidíme. 

Chystáme

Máme tu jaro a léto. Chtěl jsem v květnu přednášet, mám toho ale dost v práci, tak se to odkládá, pojedeme se podívat do Prahy 29.5. na Archu 21 "Hlavy z písku ven"

V červnu (asi na slunovrat) plánujeme venkovní akci, s vínem, kytarami, zpěvem a ohýnkem v podhůří na chatě. 

Jsme neformální skupina pro zdraví, přirozenou imunitu a veselou mysl. Jsme kamarádi a sousedé z Benátek nad Jizerou. Scházíme se jednou za měsíc a diskutujeme o přirozeném zdraví a o životě. Spolupracujeme se Zdravým Polabím (Lysá nad Labem) a školou Mandala ve Staré Boleslavi. Naše cesta začala založením Zdravého fóra (viz níže), ale nyní bychom to rádi rozšířili a více otevřeli. 

Přirozeně, zdravě, lokálně a odspodu tvoříme společnost založenou na lidství, spolupráci, soudržnosti a vzájemnosti

Výše logo ZF, níže k tomu pár postřehů

Zdravé v sobě obsahuje zdraví, což znamená odpovědnost za své zdraví a péči o své zdraví, tělo i ducha (přece ve zdravém těle zdravý duch). A platí to i obráceně. Copak můžeme mít s bolavou duší silné a odolné tělo? Také zdravý rozum, zdravé srdce, zdravý cit, zdravý úsudek, zdravé sebevědomí, zdravou míru

Fórum to v sobě obsahuje společenství, diskusi, ale i fór, což je vtip, smysl pro humor, smích, což je též zdraví prospěšné. 

Naším cílem je komunita lidí, založená především na osobním setkávání, sounáležitosti, lidství, vzájemně se podporující a pomáhající si. A bez jakékoliv byrokratické buzerace. 

Jo, a v tom logu bych nahradil to obnovení normálního života tímto: pro návrat přirozeného života. Norma se posunuje, co bylo dříve nenormální, je dnes normální, ale přirozené je stále přirozené, byť se příroda též mění, ale ustaluje se do dynamické rovnováhy (na rozdíl od lidské společnosti, která se z té rovnováhy příliš vychýlila).

Kontakty - emaily

tichy.jan.bnj@centrum.cz

zdravebenatky@seznam.cz 

Používejte spíše emaily než kontaktní formulář, pokud možno. 


Odkazy

https://www.tichaci.cz/

https://www.zdraveforum.cz/

https://blog.tomanek.com/

se zdravím, laskavostí, radostí a svobodou souvisí i tento projekt:  https://archa21.cz/ 

Napište nám