Zdravé Benátky

přirozené zdraví a radost ze života

Aktuálně 

Přednáška a beseda na téma chronického zánětu se Štěpánem Muchkou proběhne ve středu 28.2. v 18 hod. v sokolovně v Benátkách (Vágnerova 87). Pozvánka a plakát v rubrice inforn´mace.

V jednání MUDr. Karen Pumrová (nejspíš konec března).

Chystáme

Rádi bychom v roce 2024 uvítali MUDr. Karen Pumrovou,      prof. Annu Hogenovou, pozveme i hosty, které jsme měli, a svou troškou do mlýna přispěju i já (Honza Tichý): inspirace, příroda, možná i víno.

O mých prezentacích více v rubrice návrhy a prezentace

Jsme neformální skupina pro zdraví, přirozenou imunitu a veselou mysl. Jsme kamarádi a sousedé z Benátek nad Jizerou. Scházíme se jednou za měsíc a diskutujeme o přirozeném zdraví a o životě. Spolupracujeme se Zdravým Polabím (Lysá nad Labem). Naše cesta začala založením Zdravého fóra (viz níže), ale nyní bychom to rádi rozšířili a více otevřeli. 

Přirozeně, zdravě, lokálně a odspodu tvoříme společnost založenou na lidství, spolupráci, soudržnosti a vzájemnosti

Výše logo ZF, níže k tomu pár postřehů

Zdravé v sobě obsahuje zdraví, což znamená odpovědnost za své zdraví a péči o své zdraví, tělo i ducha (přece ve zdravém těle zdravý duch). A platí to i obráceně. Copak můžeme mít s bolavou duší silné a odolné tělo? Také zdravý rozum, zdravé srdce, zdravý cit, zdravý úsudek, zdravé sebevědomí, zdravou míru

Fórum to v sobě obsahuje společenství, diskusi, ale i fór, což je vtip, smysl pro humor, smích, což je též zdraví prospěšné. 

Naším cílem je komunita lidí, založená především na osobním setkávání, sounáležitosti, lidství, vzájemně se podporující a pomáhající si. A bez jakékoliv byrokratické buzerace. 

Jo, a v tom logu bych nahradil to obnovení normálního života tímto: pro návrat přirozeného života. Norma se posunuje, co bylo dříve nenormální, je dnes normální, ale přirozené je stále přirozené, byť se příroda též mění, ale ustaluje se do dynamické rovnováhy (na rozdíl od lidské společnosti, která se z té rovnováhy příliš vychýlila).

Napište nám