Zdraví ve svých rukách

29.10.2023

Byl název přednášky a besedy o zdraví s propagátory funkční medicíny Davidem Čechem a Alešem Svobodou, která se konala ve čtvrtek 26. října v Malém sále Záložny. Přednášející jsou terapeuti Kliniky Endala, která se zabývá metodami léčení dle principů funkční medicíny. Poměrně známou osobností v tomto oboru se stal MUDr. Jan Vojáček a my měli v Benátkách tu čest poslechnout si jeho kolegy a diskutovat s nimi.

Jaký byl můj dojem jako hlavního organizátora? Akce se vydařila, nejen návštěvnost předčila očekávání, sál byl příjemně zaplněn, něco přes padesát lidí. Atmosféra byla skvělá.

Bylo vidět, že téma většinu příchozích zaujalo a že velká část věděla, na co přišli. O čemž svědčila především beseda, kdy padlo velké množství otázek, na něž přednášející odpovídali. Diskuse byla víc než hodinová, a ještě po oficiálním ukončení byli oba přednášející obklopeni lidmi s individuálními dotazy.

Setkali jsme se s poděkováním za akci, akci si mnoho lidí chválilo. Snad se i ti, co věděli, na co jdou, dozvěděli něco nového a rozšířili si své znalosti, a hlavně se setkali s podobně naladěnými lidmi, což posiluje vědomí, že v tom nejsou sami.

A ti, kteří něco podobného slyšeli v životě poprvé, se možná nad tím zamyslí, nebo to odmítnou. To je naprosto v pořádku. Ale spíše mi připadalo, že to bylo pro mnoho lidí zajímavé a když to někomu otevře oči, tím líp.

Potřebujeme vytvářet novou společnost, zdravou, sebe-vědomou, lidskou a spolupracující. Která si uvědomuje, že za své zdraví a svůj život máme odpovědnost především my sami a můžeme pro sebe a své zdraví mnoho udělat.

K tomu jsme se snažili svou akcí přispět a naplnit nejen Sokolské heslo "ve zdravém těle, zdravý duch", které platí i obráceně, protože naše psyché má na náš život a zdraví velký vliv a postupně zavést i trochu jiné, byť podobné motto: "přirozené je být zdravý, normální je být nemocný" a pomalu se posouvat od normálnosti (vyžadované normou společnosti) ke své přirozenosti (tj. být sám sebou a jít v souladu se svou duší).

Být autenticky zdravým jedincem je o vyrovnanosti a harmonii sebe sama. To dovoluje vědomě žít spokojený život i v tom nepříjemném a nezdravém prostředí.

To je zároveň přirozené a bylo by moc fajn, kdyby to bylo časem i normální.